18 Aralık 2023, Pazartesi
Bilal YILDIZ
Bilal YILDIZ [email protected]
  • Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.
  • Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.
  • Üstad,Thy pazar mesaileri konusunda da her zaman ki gibi çamura yatıyor, bu konuda yorumunuz nedir öğrenebilir miyiz? Teşekkürler...
  • Meksika teftişi hakkında yazdığınız tazı teftiş kurulunda epey ses getirdi. Şimdi bu ayıptan nasıl sıyırırız diye teftişçiler kafa patlatıyorlar. sınavla müfettiş olan kariyer müfettişlerinin ayıplarını mı arayalım, dava mı açalım yoksa topu hukuk başkanlığına mı atalım diye workshop yapıyorlar. Yarım doktor candan, yarım imam dinden, yarım müfettişler de koltuktan eder adamı…
  • Bilal Bey, yazı diziniz bağlamında THY teftişin mevcut yapısının profilini de verir misiniz? Kaç personel var? Kadın-erkek, sınavlı-sınavsız alınan, torpilli-torpilsiz, yabancı dil belgesi olan-olmayan hangi üniversite ve bölüm gibi. Çünkü bu çocuklara çok mu yükleniyorsunuz diye endişe duymaya başladım. Kul hakkı yemeyelim. Bu konuda bilgisi olanlar, yada mevcut teftişçiler yazsın da öğrenelim
  • Somut örneğini duymadım. Ama subjektif rapor yazmanın, yolsuzluğu raporla örtbas etmenin kanunda müeyyidesi var. Mevcut ortamda, bu müeyyidenin uygulanması mümkün değil. Ama bu devir geçtiğinde elbette bu hesaplar da sorulur.
  • Bu sene prim var mı prim?
  • google “İsmail Özdağlar olayı” yazarsanız eskiden yolsuzluk ortaya çıktığında neler yapıldığını görürsünüz…
  • Birisi yolsuzluk eskiden de vardı demiş. Arkadaş hangi eskiden bahsediyor bilmiyorum. Çünkü tam 21 sene oldu ve tam 10 yıl önce, bu ülkede yolsuzluklar siyasi iktidar tarafından alenen ve resmen örtbas edilmişti
  • Cok haklisin abi yazina katiliyorum Lakin Şoyle qeriye dönup bakincada cok farkli deqildi önceden super otesi qibi durumlar varmis qibi yorumlar yapan arkadaslarda olmus ama hepimizde iyi biliyoz aslinda hep boyleydi ama herkes farkli bir yeme politikasi ve islevsizlestirme politikasi uyquluyordu oyuzden bilinenin tekrari yasananlar sadece unuttuk o kadar

AKP REJİMİNİN İŞLEVSİZLEŞTİRME OPERASYONUYLA BOZDUĞU TEFTİŞ SİSTEMİ (4)

Ülkemizdeki teftiş sistemini işlevsizleştirenlerin zihniyet analizi:

Mevcut 21 yıllık iktidarın, teftiş-denetim sistemimizi yozlaştırarak işlevsiz hale getirmesinin subjektif sebeplerini, serinin ilk yazısında, yaptığı operasyonları da 2.ve 3. yazılarda açıklamıştık.

Bu iktidarın, ülkemizdeki teftiş sistemini işlevsizleştirme hedefinin ve projesinin arkasında yatan asıl sebep (niyet) ise, AKP zihniyetinin (kadrolarının) para ile olan ilişkisi ve bu çerçevede devlet imkanları ve mallarına hükmetme isteğinden zuhur etmiştir.

Bu nedenle, çözüm önerilerimize geçmeden önce 21 yıldır ülkeyi partizanca yöneten iktidarın uyguladığı yolsuzluk ekonomisinin zihni alt yapısını doğru ve net bir şekilde teşhis etmek gerektiğini düşünüyorum.

Yirmi bir yıldır hüküm süren AK Partizan hükümet etme zihniyetinin, kamunun ekonomik ve mali imkanlarına bakış açısını gayet net ve veciz bir şekilde ifade ettiği için, Yeniçağ Gazetesinden Özcan Yeniçeri’nin, bu konuyla ilgili geçmişte yazmış olduğu yazısının bir bölümünü aşağıya aynen alıntıladım.

"…2002 yılında iktidara geldiklerinde, doksan yıldır iktidar açlığı çeken ve kendilerini dışlanmış olarak gören AKP taraftarları, bunu fırsat olarak gördüler. İktidar, mülkiyet, meşruiyet ve itibar açlığı çeken kitleler, AKP ile devlette adeta iş başı yaptılar. Sonsuz bir iştahla makamların, ihalelerin ve kamu mülklerinin üzerine abandılar.

Bürokrasiye ve ülkenin doksan yıllık birikimlerine el koymak, AKP’nin ekonomi politiği olmuştur. Özelleştirme, AKP’nin lügatinde kamunun mallarını taraftarların üstüne geçirmek şeklinde anlaşılmıştır. AKP’nin yaptığı ihale, imar düzenlemeleri, kiralama, satın alma, satma olarak özetlenecek rant ekonomisi, öncelikle yandaşlara zenginlik ve mülk kazandırmak amacına hizmet etmiştir.

Doğrusunu söylemek gerekirse, AKP’nin yandaşlarına dayalı olarak uyguladığı ekonomi politik olağanüstü başarılı olmuştur. Bugün Türkiye’de bir AKP bürokrasisi, AKP burjuvası, AKP sosyetesi, AKP medyası, AKP TRT’si, AKP STK’sı, AKP TÜRGEV’i, hatta AKP mafyası varsa, bu iktidarca uygulanan ekonomi politiğin başarısıdır.

Gerçekten (bu iktidara oy veren) insanlar seçimlerde iradelerini ortaya koyarken, işin mal, mülk, rant ve ihale konusu üzerinde fazla durmamıştır. Bu tür yolsuzlukları süregelen rutin uygulamalar olarak görmüşlerdir..."

Nitekim, AKP' nin baş fetvacısı bir ilahiyat! Profesörü de yolsuzluğun her zaman hırsızlık olarak nitelendirilemeyeceğini söyleyerek hem yolsuzluk yapan partizanları ve hem de bunlara oy veren saf, mütedeyyin sempatizanları rahatlatmıştır.

Bir kısmı, polis operasyonlarıyla da deşifre olan yolsuzlukları, verdiği fetva! ile (ak) layan bu partizan ilahiyatçının mantığına göre; yolsuzluk her zaman hırsızlık olarak değerlendirilemezmiş. Elbette yolsuzluk da ayıpmış! Günahmış! Ama, ispat edilmemiş ithamlardan ibaret olan yolsuzluk iddiaları da iftiradan başka bir şey değilmiş!

Aslında, bir bakıma, yandaş fetvacı haklı! Çünkü, yolsuzlukların ispat edilmesi gerekiyor.

Ancak, ne var ki; yolsuzlukların ispat edilememesi için:

Yüz elli yıllık Maliye Teftiş Kurulu Müfettişlerini ve Hesap Uzmanlarını, "Vergi Denetmeni" ne dönüştürdüler.

Para kazanan ve harcayan KİT lerin önemli bir kısmını “özelleştirme” operasyonlarıyla yandaşlara peşkeş çektiler.

Kalanları da BYDK nu feshetmek suretiyle, meclis denetimi dahil, her türlü denetimden kaçırdılar.

Kadroları üzerindeki baskı ve yönlendirmeleriyle denetçilerinin yetki ve çalışma alanlarını daraltıp; yazılan raporları da işleme koymayarak, sadece Sayıştay’a verdikleri dış denetimi etkisiz hale getirdiler.

Böylece, TBMM’nin kamu kaynaklarını kullanan kurum ve kuruluşlar üzerindeki denetimini etkisizleştirdiler.

Yatırım ve harcama kapasitesi olan bakanlıkların Teftiş Kurullarını “Rehberlik" ve “Performans” oyalamalarıyla görev yapamaz hale getirdiler.

Yeni kurulan bazı bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının organizasyon şemalarında denetim görevi yapan hiçbir yapılanmaya yer vermediler.

Teftiş Kurullarının yerine ikame ettikleri İç Denetim Kurullarına ise inceleme ve soruşturma yetkisi vermeyerek, bu alanda bir denetim boşluğunu maksatlı olarak oluşturdular.

Yapılan ihbar ve şikayetleri ya görmezden gelerek işleme koymadılar ya da maksatlı ve üstünkörü yazılmış inceleme raporlarıyla örtbas ettiler.

Bütün baskı ve engellemelere rağmen kazara ortaya çıkan raporları da idari ve yargısal aşamalarda engelleyerek, sulandırarak işleme koymadılar.

Doğrudan savcılığa intikal ettirilen yolsuzluk iddia ve soruşturmalarını ise aynı şekilde emniyet ve yargı üzerinde kurdukları/yaptıkları baskı ve engellemelerle durdurup, ispatlanmamış iddialar olarak rafa kaldırdılar.

Yandaş fetvacının iftira olarak nitelediği yolsuzlukları burada sayıp dökmek bu yazının konusu olmadığı için bu konuya girmeyeceğim. Gerek de yok. Çünkü, orta yaş ve üzeri herkes bu vahim süreci, zaman zaman gündem olan etkisiz muhalif söylemler dışında, bizzat izleyerek yaşadı zaten.

Sonuç; İncelenip soruşturulamayan bu nedenle de ispatlanamayan yolsuzlukların çoğu, birer iddia olarak kaldı. Hasbelkader ortaya çıkan yolsuzluklarda ise failler, siyaseten dışlanarak ya da sadece görevden alınarak sistem dışına çıkarıldılar. Bu suretle, yolsuzluk yapanı cezalandırdık algısı yaratılırken, aslında yolsuzluğu örtbas ettiler. Hiçbirinden hesap sorulmadı. Devletin idari ve adli mekanizmaları bu somut vakalarda bile doğru dürüst işletilmedi. Böylece yandaş fetvacının bakış açısına göre; ispat edilmemiş ithamlardan ibaret yolsuzluk iddiaları, iftira oluverdi.

Bu olup bitenlere vatandaşlık bilinciyle değil de sadece sözüne itimat ettikleri din adamları ve siyasetçilerin açıklamaları ile anlam veren saf, mütedeyyin vatandaşlar ise gözleriyle gördükleri, kulaklarıyla duydukları bu somut yolsuzlukları bile oy verdikleri iktidara ya yakıştıramadılar (muhalefetin iftiraları olarak yaftaladılar) ya da yolsuzluklar eskiden de vardı diyerek, kendi vicdanlarında temize çektiler. Hatta daha ileri gidip, çalıyor ama çalışıyor aymazlığıyla destek vermeye devam ettiler.

Yandaş fetvacı haksız mı? Elbette haksız.

“Tilkiye kaç, tazıya tutma” diyenlerin fetvacısı olduğu için haksız. (Çok sevimli ve masum bir hayvan olduğu için tavşan diyemedim. Sinsi ve kurnaz tilkiyi seçtim.)

Evet, yandaş fetvacı haksız. Çünkü, ülkede uygulanan yolsuzluk ekonomisinin 21 yıllık performansı neticesinde geldiğimiz noktada, biz halk olarak (özellikle sabit ücretliler) giderek fakirleştik. Ranttan para kazananlar (özellikle yandaşlar) servetlerine servet kattılar.

Bu sürecin vahim sonuçlarından biri de son yıllarda giderek kara para cennetine dönüşen Türkiye’nin, 2021 yılında “FATF Gri Listesi ”ne alınması oldu. Bunun en önemli sebeplerinden biri de  ciddi denetim konularının ele alınmaması idi.

 Öyleyse, yolsuzlukları kim, nasıl ispat edecek?

Yolsuzluk yapanlar, daha doğrusu yolsuzluğa dayalı rant ekonomisi kuranlar elbette bu yolsuzlukların deşifre olmasını, ortaya çıkmasını, incelenip soruşturulmasını istemedikleri, istemeyecekleri için, sürecin en başında, Teftiş Kurullarına dönük bir proje ortaya koydular ve bugünkü durum itibarıyla maalesef bu konuda mutlak bir başarı sağladılar. Önceki üç yazımda bu vahim gerçeği ve süreci anlatabilmiş olduğumu umuyorum.

Gelinen noktada, yolsuzluklar, ancak ve ancak denetim sisteminin yeniden hiçbir baskı altında kalmadan özerk bir yapı içinde organize edilmesi, yapılandırılması ve çalıştırılması ile incelenip, soruşturulup ispatlanabilir.

Mevcut yolsuzluk iktidarı değiştikten ya da mutlak gücü kırıldıktan sonra tabi.

Bir sonraki ve bu serideki son yazımın konusu, sistemin ıslahına ilişkin değerlendirme ve önerilerim hakkında olacak.

AKP REJİMİNİN İŞLEVSİZLEŞTİRME OPERASYONUYLA BOZDUĞU TEFTİŞ SİSTEMİ (4)

Yorumlar Tüm Yorumlar (36)

Abdülhamid Han ~ 7 ay önce
Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Abdülhamid Han ~ 7 ay önce
Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Bilal bey ~ 7 ay önce
Üstad,Thy pazar mesaileri konusunda da her zaman ki gibi çamura yatıyor, bu konuda yorumunuz nedir öğrenebilir miyiz? Teşekkürler...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Bilal bey.cvp ~ 7 ay önce
Değerli okurlarım bu konuda çok fazla soru geliyor. Bu konuyu yazmayı düşünüyorum.
Yarım müfettiş ~ 7 ay önce
Meksika teftişi hakkında yazdığınız tazı teftiş kurulunda epey ses getirdi. Şimdi bu ayıptan nasıl sıyırırız diye teftişçiler kafa patlatıyorlar. sınavla müfettiş olan kariyer müfettişlerinin ayıplarını mı arayalım, dava mı açalım yoksa topu hukuk başkanlığına mı atalım diye workshop yapıyorlar. Yarım doktor candan, yarım imam dinden, yarım müfettişler de koltuktan eder adamı…

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Başkesen Müfettiş ~ 7 ay önce
Anladın sen onu !
Yarım müfet.cvp ~ 7 ay önce
Yardımcı olayım kendilerine. Benim örtbas edilen, daha doğrusu sümen altı edilen raporlarımdan başlasınlar. Mesela Fon Yönetimi Teftiş Raporu. Mesela Amsterdam Teftiş Raporu.
Ne içiyorsun ~ 7 ay önce
Ne içiyorsan lütfen ismini verir misin? Nasıl bir hayal gücü
Bi tanesi ~ 7 ay önce
Bak bi tanesi workshop’tan çıkıp panikle yorum yazmış.
Teftişin profili ~ 7 ay önce
Bilal Bey, yazı diziniz bağlamında THY teftişin mevcut yapısının profilini de verir misiniz? Kaç personel var? Kadın-erkek, sınavlı-sınavsız alınan, torpilli-torpilsiz, yabancı dil belgesi olan-olmayan hangi üniversite ve bölüm gibi. Çünkü bu çocuklara çok mu yükleniyorsunuz diye endişe duymaya başladım. Kul hakkı yemeyelim. Bu konuda bilgisi olanlar, yada mevcut teftişçiler yazsın da öğrenelim

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Teftişin prof.cvp ~ 7 ay önce
Ben teftiş kurulundan gönderileli 14 sene oldu. Bu konuda detaylı bilgiye sahip değilim. Bilgisi olan cevap verebilir. Ancak yazı konumuzda anlatıldığı üzere basit bir soruşturmaya 3 kişi gidip iki senede doğru dürüst bir rapor ortaya koyamayan bu örnek THY Teftiş kurulunun oluşumu hakkında yeterli fikir veriyor.
Sn.Yıldız ~ 7 ay önce
Somut örneğini duymadım. Ama subjektif rapor yazmanın, yolsuzluğu raporla örtbas etmenin kanunda müeyyidesi var. Mevcut ortamda, bu müeyyidenin uygulanması mümkün değil. Ama bu devir geçtiğinde elbette bu hesaplar da sorulur.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Prim ~ 7 ay önce
Bu sene prim var mı prim?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Keloğlan ~ 7 ay önce
Bir varmış, bir yokmuş….
Bir zamanlar ~ 7 ay önce
google “İsmail Özdağlar olayı” yazarsanız eskiden yolsuzluk ortaya çıktığında neler yapıldığını görürsünüz…

Yanıtla

Kalan karakter 1000
örtbas ~ 7 ay önce
Birisi yolsuzluk eskiden de vardı demiş. Arkadaş hangi eskiden bahsediyor bilmiyorum. Çünkü tam 21 sene oldu ve tam 10 yıl önce, bu ülkede yolsuzluklar siyasi iktidar tarafından alenen ve resmen örtbas edilmişti

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Ucak alti ~ 7 ay önce
Cok haklisin abi yazina katiliyorum Lakin Şoyle qeriye dönup bakincada cok farkli deqildi önceden super otesi qibi durumlar varmis qibi yorumlar yapan arkadaslarda olmus ama hepimizde iyi biliyoz aslinda hep boyleydi ama herkes farkli bir yeme politikasi ve islevsizlestirme politikasi uyquluyordu oyuzden bilinenin tekrari yasananlar sadece unuttuk o kadar

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Ucak alti rumuzuna ~ 7 ay önce
Türkiye eskiden de birçok konuda çok kötüydü bunu kimse inkar etmiyor ama akp iktidarında herşey iyice kötüye gitti bunu anlamak ve görmek için de dahi olmak gerekmiyor...
Uçak alti.cvp ~ 7 ay önce
Yorumunuzdan anladığım kadarıyla siz de "yolsuzluklar eskiden de vardı" penceresinden konuya bakıyorsunuz? ve eski yolsuzluklar bilinenin tekrarı diyorsunuz. Elbette yolsuzluk eskiden de vardı. Dünyanın her ülkesinde yolsuzluk var. Ancak, eski ile yeni arasında iki temel fark var: Bir yolsuzlukların çapı ve sayısı çok büyüdü. Yolsuzluk istisnaydı, temel pratik oldu. Adeta normalleştirildi. İki yolsuzluklar gerektiği gibi incelenmiyor, soruşturulmuyor, yolsuzluk yapanlardan hesap sorulmuyor. Yazı dizisinin temel konusu ve ana fikri de bu zaten. Kim yaparsa, yapsın yolsuzlukları normalleştiremeyiz. Eskiden yapılanlar şimdikilerin mazereti olamaz. Halbuki, bu iktidarın mücadele edeceğim diye söz verdiği üç Y den biriydi yolsuzluk. Bunu da unuttuk.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000