18 Ekim 2010, Pazartesi
Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]
  • Bayraklar uçakların gövdesin de olabilirler mi acaba?
  • bence cok gereksiz bir Madde. Yani ha Rudder de ha arka kapinin yaninda. Bayrak tasiyici derken, Mükkemeliginden bahsediliyor. Yillardir var, iyie gidiyor diyor. Hersey bitti, bütüm kanunlar tutuluyor buna mi vurduk gözü yani? OnurAir yapiyor da ne oluyor? Ucusulari yasaklanmisti, unutuyoruz... Isini düzgün yaparlar konusu cikar, yapmazlar gene dedikodu cikar. KINIYORUM! ILERLE TK!
  • Kuyruktaki bayrağı konu yapacağına kotayı dolduran yabancı pilotları yaz hocam
  • Değerli arkadaşlar burada önemli olan bayrağın kuyrukta veya gövdede olması değil,duruş şeklidir.Malesef başta emniyet genel müdürlüğü ve bazı şirket uçaklarında bayrak uçağın sağ tarafında TERS olarak basılmasıdır.B u büyük hatadan ONUR Air geçte olsa dönmüştür.Ama hala bazı şirket uçaklarında hata devam etmektedir.Kısa zamanda düzeltilmesi umuduyla..Fokker-27
  • Onurair ve Borajet'in bayrakları olması gerektiği yerde ve boyutta...Hassasiyet için tebrikler...
  • Bayrak çekmenin yeri ve zamanı vardır. Örneğin: milli bayramlar gibi. İşte bu gibi zamanlarda bayrağın çekilmesi ve çekileceği yerlerde tanımlanmıştır ( toplu taşıma araçları gibi ). Bu yerlerin arasında taşıma araçlarıda vardır. 14. madde fiziken hava araçlarına bez bayrak çekilemeyeceği için bunlarda uygulanacak durumu belirtmek içindir. Yani Bayrak çekmenin gerekli olduğu durumları belirler Ayrıca belirtilen yer kuyruk dikmesidir. Çüde başka bir bayrak veya logo bulunamaz. nki bayrağın çekildiği yerin daha üzerin
  • Sevgili hocam boş konularla meşgul edenlere iyi bir örnek konu seçmişsiniz. İlerde daha değişik havacılık anılarınızla ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinir ve okuruz. İzmirden Sevgilerle.
  • Bu kanunu çıkaran arkadaş hayatında kaç tane "hava aracı" görmüş? Kendini bilmezler ipe sapa gelmez kanunlar çıkarıyor. Biz de bunlara uymak zorunda kalıyoruz. Saçmalık. Üstelik insanların manevi duygularını da zedeliyorlar. Bence bayrakların uçak üzerindeki mevcut konumları gayet uygun. Burada eleştirilmesi gereken de kanun maddesidir. Şirketler değil. Ayrıca helikopterler ve balonlar da hava aracı kapsamındadır. Dikkatinizi çekerim.
  • Madde 14 'e göre Bayrak belirtilen ölçülerde yön dümeni yani Kuyruk ta olmalı gövdede değil. Hava Kuvvetleri uçaklarına bakılırsa doğru örnek alınabilir.
  • Arkadasim kanun ucaklarda bayrak kuyruk dumeninin uzerine boyanir demis, sen hala govdeden bahsediyorsun, okumuyor musun?

UÇAK ve BAYRAK

Bu hafta bir başka gözardı edilen kanundan bahsetmek istiyorum. Üstelik bu kanun Türk Kanunu ve Türkçe.

TÜRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun Numarası  : 2893
Kabul Tarihi : 22/9/1983
Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 24/9/1983 Sayı : 18171
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa : 599

*
* *
Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Tüzük

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir

-/-

TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25.1.1985, No : 85/9034
Dayandığı Kanunun Tarihi  : 22.9.1983, No : 2893
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 17.3.1985, No : 18697
Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 24,S. 2095

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Deyimler
Kapsam

Madde 1 -(Değişik:22/2/2001-2001/2130 K.) Bu Tüzük; Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartlarını, bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak çekme ve indirme zamanlarını Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları, kimlerin tabutlarına bayrak örtülebileceğini, ulusal geleneklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esasları kapsar.

Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez. Sivil hava araçlarına, yön dümeninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun, beyaz renkte ay yıldız resmolunur.

Kanuna ve Tüzüğe aykırı fiillerin önlenmesi

Madde 39 - Türk Bayrağı Kanununa ve bu Tüzüğe aykırı fiiller, yetkili makamlarca derhal önlenir.

Yürürlük

Madde 40 - 22/9/1983 günlü ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 2, 3, 6 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Eminim kimse bu kanun ve tüzükten haberdar değildir. Bilgisi olanlar ve uygulayanlar zaten bu kanuna uygun davranmış, bazıları da önemsememiş görünmekte.

Bayrak taşıyıcı olarak adlandırılan şirketlerin bu kanun ve tüzükten habersiz oldukları düşünülemez.

Burada amaç bazı kanunların hatırlatılması ve havacılıkta yazılı olmayan hiç bir konunun olmayışı nedeniyle uygulayıcıların mutlaka kanunlara uygun davranma alışkanlığını edinmelerine yardımcı olmak.

Kulaktan dolma o kadar çok ‘hikaye’ gerçek sanılmakta ki, saymakla bitmez.

Türk Sivil Havacılığı eğer biraz ilerleme gösterecek ise, kanunları bilmeden başaramaz.

Önümüzdeki haftalarda bu ‘masallar’ ile ilgili bazı örnekler vereceğim.

Sahi, Türk bayrağının rengi nedir?

Sevgiler.

UÇAK ve BAYRAK

Yorumlar Tüm Yorumlar (22)

Misafir ~ 14 yıl önce
Bayraklar uçakların gövdesin de olabilirler mi acaba?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
bence cok gereksiz bir Madde. Yani ha Rudder de ha arka kapinin yaninda. Bayrak tasiyici derken, Mükkemeliginden bahsediliyor. Yillardir var, iyie gidiyor diyor. Hersey bitti, bütüm kanunlar tutuluyor buna mi vurduk gözü yani? OnurAir yapiyor da ne oluyor? Ucusulari yasaklanmisti, unutuyoruz... Isini düzgün yaparlar konusu cikar, yapmazlar gene dedikodu cikar. KINIYORUM! ILERLE TK!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Kuyruktaki bayrağı konu yapacağına kotayı dolduran yabancı pilotları yaz hocam

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Değerli arkadaşlar burada önemli olan bayrağın kuyrukta veya gövdede olması değil,duruş şeklidir.Malesef başta emniyet genel müdürlüğü ve bazı şirket uçaklarında bayrak uçağın sağ tarafında TERS olarak basılmasıdır.B u büyük hatadan ONUR Air geçte olsa dönmüştür.Ama hala bazı şirket uçaklarında hata devam etmektedir.Kısa zamanda düzeltilmesi umuduyla..Fokker-27

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Onurair ve Borajet'in bayrakları olması gerektiği yerde ve boyutta...Hassasiyet için tebrikler...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Bayrak çekmenin yeri ve zamanı vardır. Örneğin: milli bayramlar gibi. İşte bu gibi zamanlarda bayrağın çekilmesi ve çekileceği yerlerde tanımlanmıştır ( toplu taşıma araçları gibi ). Bu yerlerin arasında taşıma araçlarıda vardır. 14. madde fiziken hava araçlarına bez bayrak çekilemeyeceği için bunlarda uygulanacak durumu belirtmek içindir. Yani Bayrak çekmenin gerekli olduğu durumları belirler Ayrıca belirtilen yer kuyruk dikmesidir. Çüde başka bir bayrak veya logo bulunamaz. nki bayrağın çekildiği yerin daha üzerin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Sevgili hocam boş konularla meşgul edenlere iyi bir örnek konu seçmişsiniz. İlerde daha değişik havacılık anılarınızla ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinir ve okuruz. İzmirden Sevgilerle.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Bu kanunu çıkaran arkadaş hayatında kaç tane "hava aracı" görmüş? Kendini bilmezler ipe sapa gelmez kanunlar çıkarıyor. Biz de bunlara uymak zorunda kalıyoruz. Saçmalık. Üstelik insanların manevi duygularını da zedeliyorlar. Bence bayrakların uçak üzerindeki mevcut konumları gayet uygun. Burada eleştirilmesi gereken de kanun maddesidir. Şirketler değil. Ayrıca helikopterler ve balonlar da hava aracı kapsamındadır. Dikkatinizi çekerim.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Madde 14 'e göre Bayrak belirtilen ölçülerde yön dümeni yani Kuyruk ta olmalı gövdede değil. Hava Kuvvetleri uçaklarına bakılırsa doğru örnek alınabilir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 14 yıl önce
Arkadasim kanun ucaklarda bayrak kuyruk dumeninin uzerine boyanir demis, sen hala govdeden bahsediyorsun, okumuyor musun?

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000