Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

Eurocontrol Verileri

Sitemde 190429 tarihli 1918 sayılı Taxi-Taksi yazımda apron ile ilgili gecikme nedenleri hakkında detaylı bir yazı kaleme almıştım. Bu yazıda çeşitli bilgiler vermiş ve açıklamalarda bulunmuştum. Mesleki ilgi ile şimdi ne durumdayız diye bir bakmak istedim.

Neden mi?

Miletli Thales (MÖ 624/623 – MÖ 548/545), İyonya'dan bir Antik Yunan matematikçi, astronom ve Sokrat öncesi filozoftu. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır.

Tarih ve ders…

Elde edilen deneyimler ve en iyi uygulamalar, sistemleri ve hizmetleri olgunlaşmaya devam ettikçe ve görüş alanı ötesi faaliyetleri de dahil, neyin işe yaradığını, nelerin geliştirilebileceğini belirlemek ve kazanılan deneyimleri, alınan dersleri ve geliştirilen en iyi uygulamaları pekiştirmek için dikkati ve başarılı bilgi dağıtımlarına ve uygulamalarına insanları yönlendirmek önemlidir.

Ne dir, ne değildir.!

Kişilik sahibi olmamızı zorlaştıran bir sosyal yaşamdan kurtulup birey olmayı becerebilmek, çoğumuzun şu an üstesinden gelemediğimiz ama gelmeye çalıştığımız bir uğraşıdır. İleri medeniyet sergileyen ülkelerde, kişilik hakları korunur ve kollanır.

Neden Harf Devrimi?

1927’deki ilk sayıma göre nüfusun 13 milyon 648 bin 270 kişi olduğu açıklandı. Okuma-Yazma bilen bu %10'un büyük bir kısmı azınlık ve zaten yabancı okullarda öğrendiği Arap harfleri yanı sıra, Latin harfleri ile de okur-yazardı.

Düşün²

Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milli kütüphane, 1 213 halk kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi ve 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi mevcuttur.

Öncesi ve Sonrası.!

64.000 yıl kadar önce, bizden pek de farklı olmayan uyanmış varlıklar, topraktan elle çıkardıkları kırmızı aşı boyasıyla mağara duvarlarına karalamışlardı. Bu tür bir etkinliği günümüz galerilerinde, sanat fuarlarında ve müzelerde sergilenen çağdaş sanata bağlayan nedir?

Medeniyet - Civilisation

Medeniyet, Arapça olup, “medîne” kökünden gelmekte ve “şehir” demektir. Şehirleşme ve şehirleşmenin yarattığı düzene deniyor. Medeniyet sözcüğünün karşılığı Batı dillerinde “civilisation” olup Latincede “şehirli” anlamına gelen “civilis” sözcüğünden türetilmiştir.

Beceri Çeşitleri

Temel beceriler çok önemlidir. Herkesin onlara ihtiyacı vardır, yaşamsaldır. Bunlar okuma, yazma, sayma, matematik, bilgisayar kullanımı gibi günlük becerilerdir. Bu becerileri, diğer becerileri öğrenmek ya da geliştirmek için kullandığımızı/kullanacağımızı da unutmayalım.

Stroller-Bebek Arabası

Geçen hafta MLX-SAW uçuşunda çok ilginç bir olay yaşadık. Biz yerimize oturduktan sonra girişte Kabin Amiri ile bir genç annenin tartışmaları duyuldu ve genç anne pusetiyle önümüzdeki yerine geldi, yan sırada oturan genç bir erkeğe “Bir dakika tutar mısınız?” diyerek bir yaşlarındaki oğlunu verip, bebek arabasını katladı ve baş üstü dolaba koyuverdi.

Türk Dili

Türk toplumunun ortalama zeka yaşı kaç biliyor musunuz? Ben yanıtlıyayım. 11.! Evet, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 83 milyon insanımızın zeka yaş ortalaması 11. Detaylar ise şöyle;

IHA Yetkinliği

İlk pilotsuz araçlar, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD'de geliştirildi. İngiltere'nin küçük bir radyo kontrollü uçak olan Aerial Target, ilk olarak Mart 1917'de test edildi.

Pilot Yorgunluğu - Avrupa Gerçeği

Yorgunluktan kurtulmanın tek yolu yeterince dinlenmektir. Ancak yapılan birçok araştırma, bu gerçeğin Avrupa'daki birçok pilot için bir çözüm olmadığını gösteriyor. Uzun görev ve bekleme saatleri, gece uçuşları ve rahatsız edici programlar genellikle uzun süre uyanık kalmaya, uyku yoksunluğuna neden olmakta ve bunu yetersiz dinlenme ve yetersiz uyku izlemekte...

Tepkisellik Üzerine

Tepkisellik ‘kötü tasarlanmış, olgunlaşmadan ifade edilmiş, aşırı derecede riskli ve ilgili duruma uygun olmayan genellikle de istenmeyen sonuçlarla biten geniş bir eylem çeşitliliğidir.

Emniyet Çerçeveleri

Başımıza gelebilecek güzel şeyler insanın hayal gücü ile sınırlıdır. Olabilecek kötü şeyler ise sınırsızdır. 1990'larda Orta Amerika'da bir uçak kazasını hatırlıyorum. Uçak havada patladı, yolcular yandı ve Karayip denizine binlerce metre düştü ve sonra köpekbalıkları kalanları yedi. Rhein radarındaki ATC sisteminin bakımında çalışırken, ‘olabilecek kötü şeylerin hiçbir sınırı yok’ diye düşünürdüm.

Hata Yapmak

46 yaşındayım. Ömrüm boyunca birçok işi yanlış yaptım. Biliyorum bunu böyle söylemek bir hata ama yaptığım yanlışlar, doğrulardan çok daha fazla oldu hep… İnsan davranışı zaman zaman doğru(accuracy) olabiliyor ama ‘kesin’ (precision) olması imkansız.

TAŞ TAŞ ÜSTÜNE

Didim Branşid Kahin Tapınağı, MÖ. 8 – MS 2. Yy. Yaklaşık 1000 yıl süren bir inşa süreci ve tümü bitirilemeden büyük bir depremde yıkılan Didim Branşid’lerinin Kahin Tapınağı.

Tehlikeli Davranış Eğilimleri

“Tecrübe içinde oluşmuş, içinde bulunduğunuz durumlara yanıt oluşturan bir zihinsel uyanıklık durumu” (Robbins 1993).

“Vertigo”

Başımdan geçen gerçek bir olayı anlatmak istiyorum (adı bizde saklı). Pilot eğitimimi yeni tamamlamış idim ve Sarıkamış’ta (Kars) göreve atanmıştım. Sarıkamış, özellikle kış ve bahar aylarında meteorolojik olayların çok süratle değiştiği (oluştuğu) bir bölgedir.

Okumuyor, Anlamıyor, Düşünmüyoruz

İlk okuldayım. Evde telefon çaldı, koştum açtım. Babamın okul arkadaşı Kerim Amca. O da babam gibi öğretmen. Çocukluğumuzun öğretmenleri işte. İki söz arasında hemen birkaç soru, her fırsatta öğretmenliği yaşıyor ve yapıyor. Sınav başladı;

Bilinç

Kötü bir olay, bir kaza olduğunda her toplumun güvenlik bilinci sınanır. Kötü bir olayın tekrarlanmaması birincil derecede önemlidir.

Algılama

Tanımlanamayan Varlıkların Algılanması Üzerine Algıladığımız şeyleri tanımlayabiliriz. Bu, tanımlayamadığımız şeyleri algılamadığımız anlamına gelmez. Giriş pertürbasyonu (karmaşıklığı) çok küçükse, işitemeyiz, göremeyiz vs. ama varlığı tanımlayabiliriz.

Kuş Beyinli

Geçen hafta Eski SHGM Gn Md Yrd., Topkapı Üniv. MYO Hav. Böl.Bşk. Ümit Çendek, ICAO belgelerine dayanan bir araştırmadan bahsetmişti kısaca.

RADAR ve Gelişimi

1886–1888'de Alman fizikçi Heinrich Hertz, İskoç fizikçi James Clerk Maxwell tarafından 1862–4'te geliştirilen denklemlerde tahmin edilen elektromanyetik dalgaların (radyo dalgaları dahil) varlığını kanıtlayan bir dizi deney yaptı.

Tohum

Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüştü ki, dayanamayıp bir armut çaldı. Adamı yakalayıp cezalandırılmak üzere İmparator'un karşısına çıkardılar. Hırsız imparatoru görünce ona şöyle dedi;..